İmplant ağız içindeki total yada bölgesel diş eksikliklerinin giderilmesi için çene kemiklerinin içine uygulanan ve diş köklerini taklit eden titanyum parçalardır. Titanyum implantlar uzun yıllardır hastaların tedavisi için kullanılmaktadır. Hızla ilerleyen teknolojilerin doğru planlanmasıyla dental implantların hasta ağzında uygulanması günümüzde hem fonksiyonel hemde estetik açıdan mükemmel sonuçlara ulaşmaktadır.
Bugün implant ın, 21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılacak olan diş tedavi şekli olduğu anlaşılmaktadır. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantı, hasta ve hekim açısından olağanüstü başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir.

İmplant çeşitleri

İlk kullanılmaya başlandığı yıllardan bugüne kadar diş implantları değişmiş ve gelişmiştir. İlk implantlar kemik içine plak şeklinde uygulanırken günümüzde en ideal form olarak diş kökünü taklit eden silindirik vida formunda implantlar tercih edilmektedir.Bu implantlar uygulanması son derece kolay ve hastayı yormadan yerleştirilebilen implantlardır.

İmlant nasıl çalışıyor?

Yerleştirilmesi esnasında hastalar vida gibi sıkıştırılarak sabitlendiği yanılgısına kapılmaktadırlar. Primer tutuculuğu bu şekilde sağlansada aslında kemik titanyum implant yüzeyindeki özel malzemelerle kaplanmış mikro boşluklara dolarak implantı kabul etmektedir.

Kimlere implant uygulanır?

İmplant uygulaması için yatay ve dikey boyutta yeterli kemik desteği olan tüm hastalara implant yapılabilir. Bazı sistemik hastalıklarda hastalığın kontrol altında olması halinde basit önlemler alınarak implant yapılabilir. Örnek kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda 3-4 gün ilaca ara verilip implant yapılabilir, diabet hastalarında hastalık kontrol altında ise koruyucu tedbirler alınarak yapılır ,kalp hastalarında mutlaka antibiyotik kullanımı ile proflaktik koruma sağlanır v.s. hastanın yaşı önemsiz bir kriterdir 80 yaşında bir hastaya bile kolaylıkla uygulanır. Bazı istisnai durumları unutmamak gerekir bunlar; Yüksek dozda radyasyon tedavisi gören hastalar, yara iyileşme kapasitesi azalmıştır ve beklenilen osseoin-tegrasyon gerçekleşmeyebilir ve hematolojik sistem bozukluğu olanlar. Hemofili, lösemi, trombositopenik purpura gibi kan sistemi hastalığı olan kişiler bu hastalıkları nedeniyle implant çalışmalarını tolere edemezler ve psikiyatrik problemi olan hastalardır.

İmplant planlaması nasıl yapılır?

Öncelikle hekiminizin implant uygulamalarını kendisinin yaptığından emin olmanız gerekmektedir. Tüm ağzın tedavisi için birçok farklı plan yapılabilir. 500 metrekarelik bir alana pek çok farklı bina inşaatı yapılabileceği gibi ağızda mühendislik ve mimarinin diş hekimi tarafından uygulandığı bir inşaat alanı gibi değerlendirilebilir. Bu durumda yapılması gereken hekiminizin önerilerinide göz önünde bulundurarak tedavi sonrası beklentileriniz, ekonomik durumunuz, zamanınız, estetik ihtiyaçlarınızında değerlendirildiği bir plan hazırlayarak uygulanmaya başlanmasıdır.