Dijital radyografi; geleneksel filmler yerine sensörlerin kullanıldığı bir X-Ray görüntüleme tekniğidir. Görüntüyü elde etmek için kimyasal işlemlere (film banyosu, filmin kurutulması vs.) gerek yoktur. Böylece zamandan tasarruf sağlandığı gibi, görüntüler dijital ortamda rahatça saklanabilmekte yada transfer edilebilebilmektedir. Konvansiyonel radyografilere tekniklerine oranla daha az radyasyon kullanılarak daha iyi kalitede görüntü elde edilebilmesi ise diğer önemli bir avantajıdır.

Dijital panaromik görüntüleme ile, diş hekimlerinin üst ve alt çene kemik ve eklem yapısı ile diş ve diş köklerinin anatomik pozisyonunu görmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde doğumsal yada sonradan kazanılmış hastalıkların değerlendirmesinde, dijital olarak elde edilen panoramik röntgenlerin yüksek çözünürlüğü ile tanısal yaklaşıma büyük katkı sağlamaktadır. Geçmiş yıllarda kullanılan standard radyoloji teknikleri, gerek banyo aşamasındaki zaman kayıpları, gerekse kullanılan banyo solüsyonunun içerisindeki kimyasallar ve röntgen filminin içerdiği kurşunun çevreye zarar vermesi gibi birçok dezavantajı içermekteydi. Ayrıca bu teknikte filmler kolaylıkla zarar görebilmekteydi. Ancak günümüzde gerek panaromik, gerekse periapikal röntgen filmlerinin yerini dijital sensörler almıştır.

Bu sayede çekilen röntgene ait görüntüler anında bilgisayar ekranında görülebilmekte, görüntüler üzerinde istenen renk ayarları, büyültme-küçültme işlemleri ve ölçümler yapılabilmektedir. Bu teknikte hastanın maruz kaldığı radyasyon oranı da ciddi ölçüde azalmıştır. Ayrıca görüntülerin bilgisayar ortamında, hasta dosyasında saklanabilmesi veya gerekli durumlarda internet ortamından paylaşılabilmesi de önemli bir avantajdır. Dijital panaromik görüntüleme teknolojisi eşsizdir ve diğer radyoloji dental sensörleri gibi değildir. Görüntüler bulanık değildir ve görüntü netliği ve kontrastı %300'e kadar artmaktadır. Yanlış pozisyonlama nedeni ile bulanık olan görüntüler yada anatomikal özellikleri yetersiz olan cihazları kullanarak çekilmiş görüntüleri teşhis etmek gerçekten zordur.

Panaromik dijital diş röntgenleri ile çekilen görüntüler ile dişlerin, kemik ve dişetlerinin birlikte görüntülendiği tek bir görüntü bilgisayar ekranına aktarılmaktadır. Diş hekiminin klinikte muayene ile ağızın görünmeyen kısımlarını göstermeye yarayan, dişler yada çenelerle ilgili problemleri teşhis etmesine yardımcı bir yöntemdir. Örneğin başlangıç çürüklerinin tespiti, özellikle diş minesi sağlıklı gibi görünsede çürük dişlerin ya da diş eti çizgisinin arkasına gizlendiğinde, ağızdaki absenin hangi dişten kaynaklandığı, periodontal hastalıktan dolayı kemiğin zarar görmesi, dişlerdeki yapı bozuklukları, kök kırıkları, kist yada tümörler röntgenle tespit edilebilir.

Panoramik röntgen neden gereklidir?

Kliniklerimizde kullanılan görüntüleme cihazları

Bakırköy ve Erenköy kliniklerimizde günümüz teknolojisinin son ürünü olan dijital görüntüleme cihazları (Soredex Cradex Novus) kullanılmaktadır. Bugüne kadar geliştirilen en hızlı cihaz olma özelliği ile 9 sn. içinde deneyimli elemanlarımızın çektiği görüntüler bilgisayar sistemine aktarılmakta ve hastanın alacağı radyasyon miktarı minimuma inerken zaman kazancı hekim ve hastalarımız için maksimuma çıkmaktadır.